Mléko ze Lhoty

čerstvé mléko přímo od farmáře

Farma

České Polabí je tradičně zemědělská oblast. Zemědělstvím se zde i po transformaci živí stále hodně lidí a je zde k vidění velké množství zemědělských farem. Jednou z těchto farem je i mléčná farma Ing. Evy Semecké.

Podle dohledaných písemností sahá tradice farmy až do roku 1757. Farma vystřídala mnoho hospodářů a až do roku 1952, kdy byl poslední hospodář nuceně vystěhován, se postupně rozrůstala.

Novodobá historie farmy se začala odvíjet v roce 1992, kdy byla farma v restituci vrácena do rukou původního majitele. V tomto roce také přebírá pomyslnou štafetu současná provozovatelka farmy Ing. Eva Semecká, která se na tento okamžik připravovala intenzívním studiem zemědělství na střední a vysoké škole a sbíráním praktických poznatků na zahraničních stážích ve Švýcarsku a Holandsku.

V současné době se farma Ing. Evy Semecké specializuje na tržní produkci mléka. Farma obhospodařuje 85 hektarů zemědělské půdy a v chlévech ošetřuje přes 50 dojnic a 70 telat a jalovic.

O dobře dovedené práci svědčí získané ocenění Nejlepší mikrobiologická kvalita mléka udělené farmě Ing. Evy Semecké Polabskou mlékárnou v Poděbradech.

Ekologie

Na naší farmě hospodaříme ohleduplně k životnímu prostředí. Proto jsme se rozhodli optimalizovat naši spotřebu elektrické energie za použití obnovitelných zdrojů a instalovali jsme fotovoltaickou elektrárnu. Celý projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie.

© 2011-2024 Ing. Eva Semecká
design & code - Honza DUBA