Mléko ze Lhoty

čerstvé mléko přímo od farmáře

Mléko

Mléko je produkt mléčných žláz samic savců. Mléko je základním zdrojem výživy hlavně pro mláďata, která z tzv. "mleziva" získávají potřebné protilátky a vitamíny pro upevnění své imunity.

Kravské mléko je produkt mléčných žláz samice tura domácího - krávy. Mléčné výrobky patří k základním potravinám člověka. Obsahují živiny potřebné pro rostoucí organismus dítěte a mladého člověka i látky potřebné pro výživu v dospělosti. Význam mléka spočívá především v obsahu hodnotných bílkovin (3,2 %). Mléko obsahuje tuk, který je velmi lehce stravitelný a je v mléce rozptýlen ve formě jemných kapének – emulze. Mléčný cukr (4,4 %) má nejen energetickou hodnotu, ale též příznivě podporuje činnost některých střevních mikroorganismů a tím i využitelnost některých živin.

Složení mléka

Složka Jednotka Průměrný obsah Prvek (mg/100 g) Průměrný obsah Složka (mg/100g) Průměrný obsah
voda g/100 g 87,6 Na 43 vitamin C 2
bílkoviny g/100 g 3,3 K 155 vitamin D stopy
tuky g/100 g 3,9 Ca 118 vitamin E 0,08
cukry g/100 g 4,5 Mg 11 vitamin B6 0,06
celkový dusík g/100 g 0,52 P 93 vitamin B12 0,0009
vláknina g/100 g 0 Fe 0,03 karoten 0,020
mastné kyseliny g/100 g 3,7 Cu stopy thiamin 0,03
cholesterol mg/100 g 14 Zn 0,4 riboflavin 0,23
Se mg/100 g 0,001 I 0,031 niacin 0,2
energie kJ/100 g 274 Mn stopy Cl 89

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Kvalita mléka

Kvalita mléka je pravidelně kontrolována Laboratoří pro rozbor mléka Buštěhrad. Laboratoř zajišťuje rozbory mléka pro potřeby kontroly užitkovosti, pro stanovení hygienické kvality a ceny mléka.

V rámci kontrolní činnosti pro mlékárny (a organizace, které nakupují mléko) provádí laboratoř hodnocení jakosti bazénových vzorků mléka. Tato činnost se zpravidla týká stanovení základních obsahových složek mléka (tuku, bílkovin, laktózy a tuku prosté sušiny), stanovení počtu somatických buněk a bodu mrznutí. Stanovení celkového počtu mikroorganismů je povinně hodnocený mikrobiologický parametr.

A významným ukazatelem kvality je též test na přítomnost reziduí inhibičních látek. Z dalších parametrů dodávaného mléka laboratoř prověřuje obsah kaseinu a volných mastných kyselin. Z doplňkových mikrobiologických parametrů pak zajišťuje počet koliformních bakterií, stanovení psychrotofních a termorezistentních mikroorganismů a sporulujících anaerobních bekterií.

Více na stránkách laboratoře: http://www.cmsch.cz

© 2011-2024 Ing. Eva Semecká
design & code - Honza DUBA